Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2017 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2017 m. archyvas

1982-ŲJŲ METŲ LAJM ABSOLVENTŲ SUSITIKIMAS

2017-09-09 Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje susirinko 1982 metais baigusių keturių laivų mechanikų grupių absolventai. Susitikimo metuabsolventai buvo supažindinti su naujovėmis, turėjo galimybę pamatyti naujas laboratorijas bei treniruoklius, dirbtuvėse rado ir jų studijų laikus menančių daiktų, dalijosi prisiminimais.