Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2017 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2017 m. archyvas

VIEŠAS KONKURSAS LAJM TARYBOS NARIO PAREIGOMS EITI

2017 09 20 Skelbiamas viešas konkursas Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos nario pareigoms eiti (LAJM Akademinės tarybos 2017 m. rugsėjo 19 d. nutarimas Nr. ATN-17).

 Viešame konkurse gali dalyvauti asmenys, nepriklausantys LAJM personalui ir studentams ir atitinkantys nustatytus reikalavimus:

1. Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis aukštąjį išsilavinimą, žinių bei gebėjimų, padedančių siekti aukštosios mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi tarybos kadencijas iš eilės.

2. Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai.

3. Neinantys pareigų kitų aukštųjų mokyklų valdymo ar savivaldos organuose.

4. Privalumas turėti veiklos patirties  jūrų transporto sektoriuje.

 Asmenys, norintys dalyvauti konkurse užklijuotame voke, ant kurio nurodyta „KANDIDATO EITI TARYBOS NARIO PAREIGAS DOKUMENTAI 2017", asmeniškai arba registruotu laišku ne vėliau kaip iki termino pabaigos privalo pateikti:

1. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;

2. aukštąjį išsilavinimą patvirtinančio(-ių) dokumento (-ų) kopiją (-as);

3. užpildytą ir pasirašytą prašymą būti kandidatu į LAJM Tarybos narius (forma >>>);

4. užpildytą ir pasirašytą „Kandidato į Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybą" anketą (forma pdf >>>   doc >>>);

5. kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui LAJM  Tarybos nario pareigoms eiti.

 Pretendentas negali pateikti dokumentų dalimis, pakeisti pateiktų dokumentų kitais.

Dokumentai priimami ir registruojami kiekvieną darbo dieną nuo 2017 m. rugsėjo 20 d. iki 2017 m. spalio 5 d. 16 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) Personalo tarnyboje (126 kab., Kanto g.7, Klaipėda).

Vėliau gauti dokumentai nepriimami ir neregistruojami.

Išsamesnė informacija apie organizuojamą viešą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., tel. (8 611) 08040 ir elektroniniu paštu g.kalvaitiene@lajm.lt

Akademinės tarybos posėdis, kuriame bus tvirtinami Tarybos nariai, numatomas 2017-10-12 15.30 val.