Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2017 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2017 m. archyvas

SKELBIAMI RINKIMAI Į LAJM TARYBOS NARIUS, KURIUOS RENKA AKADEMINĖ BENDRUOMENĖ
 
Skelbiami rinkimai į LAJM Tarybos narius, kuriuos renka LAJM Akademinė bendruomenė.
Visuotinis akademinės bendruomenės susirinkimas dėl Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos tarybos narių rinkimų vyks 2017 m. spalio 10 d. val. 11 val. Aula Magna (210 kab.).
Akademinės bendruomenės rinkėjų sąrašas bus paskelbtas 2017 m. spalio 3 d.
Kandidatų kėlimas arba išsikėlimas vyks iki 2017 m. spalio 3 d. 16 val.
Bus renkami keturi nariai iš kandidatų - Mokyklos akademinės bendruomenės narių, išskyrus studentus. Mokyklos akademinės bendruomenės atstovavimas Taryboje:
- trys nariai atstovauja Mokyklos akademinius darbuotojus;
- vienas narys atstovauja Mokyklos neakademinius darbuotojus.
 
REIKALAVIMAI KANDIDATAMS
- Teisę būti keliamu kandidatu į Tarybos narius, taip pat teisę iškelti savo kandidatūrą į Tarybos narius per nustatytą terminą turi Mokyklos akademiniai ir neakademiniai darbuotojai, kurie nepertraukiamai dirba Mokykloje ne trumpiau kaip 5 metus.
- Tarybos nariu gali būti nepriekaištingos reputacijos asmuo, turintis žinių bei gebėjimų, padedančių siekti Mokyklos strateginių tikslų ir įgyvendinti misiją. Tarybos nariu tas pats asmuo gali būti ne ilgiau kaip dvi Tarybos kadencijas iš eilės.
- Tarybos nariais negali būti Respublikos Prezidentas, Seimo ir Vyriausybės nariai ir politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojai, taip pat Mokyklos darbuotojai, tiesiogiai pavaldūs direktoriui bei Mokyklos akademinės tarybos narys.
 
REIKALINGI DOKUMENTAI
Iškeltas padalinių posėdžiuose ar savo kandidatūrą iškėlęs asmuo asmeniškai pateikia:
1. asmens tapatybės dokumento kopiją;
2. kandidato į Tarybos narius anketą, atskleidžiančią kandidato dalykinę, mokslinę patirtį, asmenines bei kitas savybes, padedančias siekti Mokyklos tikslų ir įgyvendinti Mokyklos misiją (1 priedas >>>);
3. prašymą, jeigu savo kandidatūrą iškelia pats Mokyklos akademinės bendruomenės narys kandidatuoti į Tarybos narius (2 priedas >>>) arba sutikimą, jeigu iškelia kiti akademinės bendruomenės nariai (3 priedas >>>).
Dokumentai priimami ir registruojami kiekvieną darbo dieną nuo 2017 m. rugsėjo 20 d. iki 2017 m. spalio 5 d. 16 val. (vėliausia dokumentų pateikimo data ir valanda) Personalo tarnyboje (126 kab.,
Kanto g.7, Klaipėda).

Išsamesnė informacija apie LAJM Akademinės bendruomenės renkamų Tarybos narių rinkimus teikiama darbo dienomis nuo 9 iki 16 val., tel. (8 611) 08040 ir elektroniniu paštu g.kalvaitiene@lajm.lt (209 kab.)