Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2017 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2017 m. archyvas

Spalio 12 d.  vykusiame Akademinės tarybos posėdyje patvirtinta Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybos nauja sudėtis:
Mokyklos personalui ir studentams nepriklausantys nariai:
1. Vytautas LYGNUGARIS, AB Limarko laivininkystės kompanija gen. direktorius 
2. Jonas NAZAROVAS, AB DFDS Seaways vykdantysis direktorius
3. Vaidotas ŠILEIKA, UAB Klaipėdos konteinerių terminalas gen. direktorius 
 
Tarybos nariai, atstovaujantys  LAJM akademinę bendruomenę: 
4. Vytautas DUBRA - Navigacijos katedros vedėjas, docentas, dr.
5. Saulius LILEIKIS - Uosto ekonomikos ir vadybos katedros docentas, dr.
6. Elena VALIONIENĖ - Uosto ekonomikos ir vadybos katedros lektorė
7. Sigita DOBROVOLSKIENĖ  - Studijų skyriaus vedėja (atstovauja neakademinius darbuotojus)

LAJM studentų atstovybės deleguoti nariai:
8. Jogailė Žiliūtė, LAJM SA prezidentė
9. Vytautas KAUNAS, AB Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO)  komercijos direktorius 
 
Senosios Tarybos kadencija baigiasi 2017 m. lapkričio 12 d.