Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2017 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2017 m. archyvas

   

PASIRAŠYTA SUTARTIS SU VŠĮ CENTRINE PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRA DĖL PROJEKTO

2017-09-27 Pasirašyta sutartis su VšĮ Centrine projektų valdymo agentūra dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamo projekto NR. 09.1.1-CPVA-V-720-02-0004  „INOVATYVAUS TECHNOLOGINIO, FIZINIO BEI PSICHOLOGINIO JŪRININKŲ RENGIMO POLIGONAS (INOPOL)“.
Projekto tikslas - pagerinti Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studijų kokybę, plėtojant ir atnaujinant esamą studijų infrastruktūrą.
Projekto rezultatai:
1. Atnaujintas LAJM aikštynas, kuriame bus įrengtas Fizinio ir psichologinio parengimo bei gelbėjimosi treniruočių poligonas, įrengta Gaisrų gesinimo demonstravimo laboratorija;
2. Atliktas mokomojo korpuso priestato dalies patalpų remontas, įrengiant naujas mokymui(-si) skirtas patalpas ir jose įrengiant Gaisrų gesinimo teorinio rengimo klasę su pagalbinėmis patalpomis;
3. Atliktas laboratorijų pastato modernizavimas ir jame įrengiant papildomos įrangos specializuotam darbui su elektros įrenginiais;
4. Įsigyta ir sumontuota įranga, įrenginiai bei baldai.
 
Projektui skiriama - 880.000,00 eurų
Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos įnašas - 246.985,18 eurų
Bendras projekto biudžetas: 1.126.985,18 eurai (vienas milijonas šimtas dvidešimt šeši tūkstančiai devyni šimtai aštuoniasdešimt penki eurai ir 18 ct).
Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo.
Daugiau informacijos: