Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2017 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2017 m. archyvas

NAVIGACINIAI LAIVŲ VEDIMO BANDYMAI

2017 10 27 LAJM Jūrininkų mokymo centre vyksta Navigaciniai laivų vedimo bandymai. Bandymų tikslas - pagal pateiktus prieš projektinius pietinio molo rekonstrukcijos, uosto įplaukos laivybos kanalo pasukimo ir išplatinimo pasiūlymus, įvertinti navigacines ir hidrometeorologines sąlygas, vedant įvairaus tipo laivus.