Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2017 m.

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2017 m. archyvas

PAKRANČIŲ APSAUGOS PAREIGŪNAI DALYVAVO LAIVŲ SPECIALISTŲ MOKYMUOSE
2017 11 02 LAJM vykdo Nacionalinės vidaus saugumo fondo 2014-2020 metų programos lėšomis finansuojamą projektą „Specializuoti ir aukštesnio lygio sienos apsaugos pareigūnų mokymai, I etapas“. 2017 m. gegužės – spalio mėn. Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – VSAT) pareigūnams organizuojami kvalifikacijos tobulinimo kursai.
Tai teorinio ir praktinio pobūdžio įvairios trukmės mokymai, kurių metu apmokyta 19 VSAT Pakrančių apsaugos rinktinės pareigūnų. Baigusiems kursus ir sėkmingai išlaikiusiems žinių patikrinimą buvo išduoti liudijimai, o išlaikiusiems kvalifikacinius egzaminus – nustatytos formos pažymos, suteikiančios teisę dirbti Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos radijo ryšio operatoriais.
Suteiktos Europos Sąjungos paramos suma minėtų kursų organizavimui yra daugiau kaip 5192,00 tūkst. Eur.
Projekto Nr. LT/2016/VSF/2.3.1.1