Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2019 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2019 m. archyvas

PROJEKTAS LLI-24 – LITLATHV SUBŪRĖ PENKIS PARTNERIUS: AUKŠTOJO MOKSLO IR PROFESINIO MOKYMO INSTITUCIJAS IŠ LIETUVOS IR LATVIJOS, APJUNGTI PAJĖGUMUS, TAIKANT STUDIJŲ INOVACIJAS

2019 01 21 Penki projekto „Lietuvos ir Latvijos elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų judumo ir įsidarbinimo galimybių didinimas“(LLI-24 – LitLatHV) partneriai apjungė savo pajėgumas, taikant mokymo(si) inovacijas elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų kvalifikacijos tobulinimo srityje. Projekto metu kiekvienas partneris įsigijo skirtingą studijų įrangą bei sukūrė skirtingas elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų specialistų kvalifikacijos tobulinimo programos dalis (modulius), kurios gali būti apjungiamo skirtingu būdu į programą pagal regiono poreikius.
Siekiant pritaikyti studijų inovacijas buvo organizuoti bandomieji mokymai pagal sukurtas programos dalis bei naudojant skirtingą partnerių įsigytą studijų įrangą, siekiant patikrinti inovatyvias distancinio mokymo(si) galimybes. Mokymai vykdomi pasinaudojant ankstesnių projektų rezultatus, pvz., Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje bei Liepojos jūriniame koledže sukurtas elektronines platformas - žinių ir elektroninių paslaugų centrus. Mokymuose dalyvauja Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos, Kauno technikos kolegijos, Liepojos jūreivystės koledžo, Rygos techninio universiteto Ventspilio filialo, Ventspilio technikumo dėstytojai ir studentai. Tikimasi, kad tokiu būdu, pasitelkus 2014–2020 m. Interreg V-A Latvijos ir Lietuvos bendradarbiavimo per sieną programos galimybes, stiprinant bendradarbiavimą abipus sienos, bus prisidėta prie regionų probleminės situacijos sprendimo elektros inžinerijos ir aukštos įtampos technologijų srityje.
Daugiau apie projektą ir jo įgyvendinimą galima sužinoti internetinio puslapio www.lajm.lt skiltyje „Projektai“ arba pasiteirauti projekto koordinatorės Ingos Bartusevičienės i.bartuseviciene@lajm.lt.