Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2019 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2019 m. archyvas

VIEŠAS KONKURSAS LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

2019 03 26 VšĮ Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Taryba skelbia viešąjį konkursą Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktoriaus pareigoms eiti (kadencijos trukmė – 5 metai).

Pretendentui į direktoriaus pareigas keliami šie reikalavimai:
1. Išsilavinimas – ne žemesnis kaip magistro ar jam prilygintas laipsnis;
2. Pedagoginė ir vadybinė darbo patirtis;
3. Lietuvių kalbos mokėjimas pagal Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo reikalavimus;
4. Anglų kalbos mokėjimas ne žemesniu nei B2 lygiu (kitų kalbų mokėjimas būtų privalumas);
5. Kompiuterinis raštingumas;
6. Mokslo daktaro laipsnis ir/ar vadovaujančio lygmens jūrinio laipsnio diplomas būtų privalumas.
7. Nepriekaištinga reputacija. Laikoma, kad asmuo yra nepriekaištingos reputacijos, jeigu jis atitinka visus žemiau išvardintus kriterijus:
-jo elgesys atitinka LAJM akademinės etikos kodekso normas;
-nėra įsiteisėjusiu teismo nuosprendžiu pripažintas padaręs nusikalstamą veiką;
-nebuvo atleistas iš tarnybos ar darbo už šiurkštų darbo drausmės pažeidimą arba nuo atleidimo yra praėję ne mažiau kaip penkeri metai.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, nuo 2019 m. kovo 26 d. iki 2019 m. balandžio 25 d. 16.00 val. užklijuotame voke su užrašu „Viešam konkursui LAJM direktoriaus pareigoms eiti“ asmeniškai arba registruotu laišku, adresu Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos Tarybai, Kanto g. 7, 202 kab., 92123 Klaipėda, turi pateikti šiuos dokumentus:

1. prašymą LAJM tarybos pirmininkui dalyvauti konkurse (prašymas);
2. sutikimą pateiktą informaciją (išskyrus adresą, gimimo datą, asmens kodą, kontaktinius duomenis) naudoti viešai, organizuojant ir vykdant direktoriaus rinkimus (sutikimas);
3. gyvenimo aprašymą, kuriame detalizuoti pedagoginę ir vadybinę patirtį;
4. asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją;
5. išsilavinimą patvirtinančių dokumentų ir jų priedų kopijas.
6. veiklos LAJM programą artimiausiems 5 metams (apimtis – iki 3 A4 formato psl. pateikiama atskirai užklijuotame voke su užrašu: „Kandidato į LAJM direktoriaus pareigas (vardas, pavardė) veiklos programa“);
7. kitus dokumentus, kuriuos, kandidato nuomone, tikslinga pateikti konkursui LAJM direktoriaus pareigoms eiti.

Kandidatų pateikiamos konkursui dokumentų kopijos turi būti patvirtintos notaro arba institucijos, įgaliotos tvirtinti dokumentus. 

Konkursas vykdomas vadovaujantis VšĮ Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos direktoriaus rinkimų tvarkos aprašu, patvirtintu LAJM Tarybos 2019 m. kovo 20 d. nutarimu Nr. TN-2 (tvarkos aprašas >>>).
Išsamesnė informacija apie viešą konkursą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 val. tel. +370 46 397240; el.paštu: info@lajm.lt.