Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2019 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2019 m. archyvas

VIEŠAS KONKURSAS LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

2019 04 30  Įvykus LAJM Akademinės tarybos Komisijos posėdžiui, kuriame buvo vertinama kandidatų ir jų pateiktų dokumentų atitiktis reikalavimams, skelbiamas abėcėline tvarka kandidatų sąrašas ir jų gyvenimo aprašymai:
1. Bartusevičienė Inga ;
2. Kutka Gintautas ;
3. Lanskoronskis Marius;
4. Lukauskas Valdas;
5. Stankevič Vaclav;
6. Valančius Gintaras.
2019-05-08 vyks Akademinės tarybos posėdis, kuriame AT svarsto ir teikia siūlymus/ išvadas Tarybai dėl kandidatų į direktoriaus pareigas tinkamumo eiti direktoriaus pareigas (Akademinės tarybos siūlymas).