APIE LAJM | NAUJIENOS

VIEŠAS KONKURSAS LIETUVOS AUKŠTOSIOS JŪREIVYSTĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI

2019 04 30  Įvykus LAJM Akademinės tarybos Komisijos posėdžiui, kuriame buvo vertinama kandidatų ir jų pateiktų dokumentų atitiktis reikalavimams, skelbiamas abėcėline tvarka kandidatų sąrašas ir jų gyvenimo aprašymai:
1. Bartusevičienė Inga (gyvenimo aprašymas);
2. Kutka Gintautas (gyvenimo aprašymas);
3. Lanskoronskis Marius (gyvenimo aprašymas);
4. Lukauskas Valdas (gyvenimo aprašymas);
5. Stankevič Vaclav (gyvenimo aprašymas);
6. Valančius Gintaras (gyvenimo aprašymas).
2019-05-08 vyks Akademinės tarybos posėdis, kuriame AT svarsto ir teikia siūlymus/ išvadas Tarybai dėl kandidatų į direktoriaus pareigas tinkamumo eiti direktoriaus pareigas (Akademinės tarybos siūlymas).