Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2019 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2019 m. archyvas

Savivaldybės premijos už baigiamuosius darbus
 
2019-08-08 Klaipėdos miesto savivaldybės premijos už miestui aktualius ir pritaikomuosius baigiamiuosius darbus skirtos  4 LAJM absolventėms:
 
1) Marijai Staponaitei, studijų programos ,,Jūrų transporto logistikos technologijos"  absolventei, už baigiamąjį darbą ,,AB "Klaipėdos jūrų krovinių kompanija (KLASCO)" tiesiogiai redukuotų metalo granulių krovos terminalo vidaus logistikos technologijų vertinimas Klaipėdos miesto oro taršos mažinimo požiūriu", vadovė lekt. Rima Mickienė;
2) Rūtai Norbutaitei, studijų programos ,,Jūrų transporto logistikos technologijos"  absolventei, už baigiamąjį darbą ,,Danės upės pritaikymo vidaus vandenų laivybai galimybių tyrimas", vadovė lekt. Vilma Locaitienė;
3) Gretai Martinkutei, studijų programos ,,Jūrų transporto logistikos technologijos"  absolventei, už baigiamąjį darbą ,,Kruizinės laivybos poveikis šiltnamio efektui Klaipėdos uoste", vadovė doc. dr. Audronė Žukauskaitė;
4) Karolinai Paldauskienei, studijų programos ,,Uosto ir laivybos valdymas"  absolventei, už baigiamąjį darbą  ,,Klaipėdos valstybinio jūrų uosto akvatorijos techninės priežiūros valdymo efektyvumo tyrimas", vadovė lekt. Rima Mickienė.
Sveikiname!
Šiais metais konkursui buvo pateikta iš viso 20 baigiamųjų darbų, iš jų premijuota 10 darbų autorių.