Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2019 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2019 m. archyvas

Pažymėjimų įteikimai mokomųjų reisų dalyviams 

2019 11 07 vyko Pažymėjimų įteikimai studijų programų „Jūrų laivavedyba", „Laivų energetinių įrenginių eksploatavimas", „Laivų elektros įrenginių eksploatavimas“ pirmo kurso studentams, kurie dalyvavo mokomajame plaukime burlaiviu BRABANDER, išklausė studijų dalyko paskaitas ir susipažino su burlaivio istorija bei burlaivio valdymu. Šį rudenį įvyko 5 trumpi mokomieji reisai, jūrinius išbandymus įveikė 52 studentai! 
Apie šiuos reisus savo įspūdžiais pasidalino Laivo kapitonas V. Vizbaras ir dėstytojas V. Pašinskas. Katedrų vedėjai V. Dubra ir A. Nikolaus pastebėjo, kad grįžus po ekspedicijų studentų grupėse atsirado didesnis bendravimas tarpusavyje, stipresnis ryšio palaikymas bei studentai grįžo su pasididžiavimu, kad nugalėjo save, įveikė jūrinius išbandymus bei įgavo patirties tolimesniuose pasirinktų studijų žingsniuose.
Pažymėjimų įteikime dalyvavo Jūrininkų Sąjungos pirmininkas P. Bekėža, kuris džiaugėsi idėja, kad studentams būtų suteiktos ne tik teorinės žinios, bet ir praktiniai įgūdžiai jau pirmosiomis studijų dienomis.
Dalinamės užfiksuotomis mokomųjų reisų burlaiviu "BRABANDER" akimirkomis!