JŪRININKAMS | Kursų datos

1. "Asmeninio išgyvenimo technikos, priešgaisrinės saugos ir gaisrų gesinimo, pirmosios pagalbos suteikimo pagrindų, asmeninio saugumo ir socialinės atsakomybės", JRAB skyrius A-VI/1, 1-4, pilno kurso pradžia nuo 2020-01-13 08:15 val.

2. "Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimo", JRAB skyrius A-II/1, pakartotinio kurso pradžia nuo 2020-01-13 08:45 val.

3. "Jūrininkų, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos", JRAB skyrius A-VI/6-2, kurso pradžia 2020-01-14 nuo 08:45 val.

4. "Tiesiogiai keleivius jiems skirtose patalpose aptarnaujančio personalo saugumo įgūdžių, minios valdymo, krizių valdymo ir žmonių elgesio visuose keleiviniuose laivuose", JRAB skyrius A-V/2-2-4, pakartotinio kurso pradžia 2020-01-15 nuo 08:45 val.

5. "Aukštos įtampos energijos sistemų saugaus eksploatavimo pradinio rengimo", JRAB skyrius A-III/1, A-III/2, A-III/6, kurso pradžia 2020-01-17 nuo 08:15 val.