JŪRININKAMS | Kursų datos

1. "Tiltelio resursų valdymo", JRAB skyrius A-II/1, A-II/2, kurso pradžia nuo 2020-01-20 08:30 val. (NĖRA VIETŲ)

2. "Aukštos įtampos energijos sistemų saugaus eksploatavimo specialaus rengimo", JRAB skytius A-III/1, A-III/2, A-III/6, kurso pradžia nuo 2020-01-21 08:15 val.

3. "Tiesiogiai keleivius jiems paskirtose patalpose aptarnaujančio personalo saugumo įgūdžių, minios valdymo, krizių valdymo ir žmonių elgesio visuose keleiviniuose laivuose", JRAB skyrius A-V/2-2-4, pilno kurso pradžia nuo 2020-01-22 08:45 val. 

4. "Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimo, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo", JRAB skyrius A-II/2, pakartotinio kurso pradžia nuo 2020-01-22 12:30 val.