JŪRININKAMS | Kursų datos

1. "Mašinų skyriaus resursų valdymo", JRAB skyrius A-III/1, A-III/2, A-III/6, kurso pradžia nuo 2020-01-27 08:15 val.

2. "Elektroninių jūrlapių parodymo ir informacijos sistemos (ECDIS) panaudojimo", JRAB skyrius A-II/1, A-II/2, pakartotinio kurso pradžia nuo 2020-01-27 08:30 val.

3. "Darbo su greitaeigėmis gelbėjimo valtimis", JRAB skyrius A-VI/2-2, pakartotinio kurso pradžia 2020-01-27 nuo 08:45 val.

4. "Jūrininkų, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos", JRAB skyrius A-VI/6, 1-2, kurso pradžia 2020-01-28 nuo 08:45 val.

5. "Laivo apsaugos pareigūno", JRAB skyrius A-VI/5, pilno kurso pradžia nuo 2020-01-28 08:45 val.

6.  "Laivo apsaugos pareigūno", JRAB skyrius A-VI/5, pakartotinio kurso pradžia nuo 2020-01-29 08:45 val.

7. "Radiolokacinės navigacijos, radiolokacinio žymėjimo ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimo, tiltelio valdymo, paieškos ir gelbėjimo", JRAB skyrius A-II/2, pakartotinio kurso pradžia nuo 2020-01-29 11:30 val.

8. "Keleivių saugumo, krovinių saugumo ir laivo korpuso sandarumo užtikrinimo visuose keleiviniuose laivuose", JRAB skyrius A-V/2-5, kurso pradžia 2020-01-30 nuo 08:45 val.