2020 m. priėmimui nustatyta 35 eurų registravimo įmoka.

1. Registravimo įmokos kvito užpildymo rekvizitai:

arba:

2. Nutraukus studijų sutartį, įmokėta registravimo įmoka negrąžinama.