Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2020 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2020 m. archyvas

Klaipėdos miesto savivaldybės premijos už miestui aktualius ir pritaikomuosius baigiamiuosius darbus

Ir šiemet Klaipėdos savivaldybė ketina skirti 10 premijų studentams, kurių pasiūlymai miestui bus patraukliausi. Premijų fondas siekia 5 tūkst. eurų. Klaipėdos miesto savivaldybės administracijai vertinimui galėjo būti pateikta ne daugiau kaip 5 apginti darbai su rekomendacijomis premijoms gauti iš kiekvienos aukštosios mokyklos.
Uosto ekomonikos ir vadybos katedroje buvo atrinkti absolventų darbai, kurie šiais metais konkurse atstovaus LAJM.
Studijų programa „Uosto ir laivybos valdymas”:
•Julija LIEBAITĖ, baigiamojo darbo tema „Dangės upės įveiklinimo galimybės Klaipėdos mieste“, vadovas doc.dr. Klaidas Perminas.
•Piotr DUKEL, tema – „Karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų rengimo modelio trianguliacinis vertinimas NATO šalių tendencijų kontekste“, vadovas doc.dr. Saulius Lileikis.
•Evaldas KILTINAVIČIUS, tema – „Klaipėdos valstybinio jūrų uosto infrastruktūros plėtros įtaka krovinių krovos verslo konkurencingumui“, vadovas doc.dr. Jelena Belova.
Studijų programa „Jūrų transporto logistikos technologijos”:
•Ineta KANAPECKAITĖ, tema – „UAB ,,Klaipėdos konteinerių terminalas" konteinerių krovos operacijų įtaka aplinkos taršai“, doc.dr. Audronė Žukauskaitė.
•Evelina STAPONKUTĖ, tema - „Baltijos jūros vėjo jėgainių parko aptarnaujančio laivyno projekto pagrindimas“, vadovas lekt. Vilma Locaitienė.
Linkime didžiausios sėkmės LAJM absolventams, pristatant darbus jau liepos 14 d. antradienį Klaipėdos m. savivaldybės posėdyje!