Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2020 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2020 m. archyvas

Studijų pradžios šventė

Studijų metų pradžią šiandien minėjo LAJM pirmo kurso studentai!
Sveikinimo žodžius tarė bei produktyvių studijų linkėjo LAJM direktorius Vaclav Stankevič, Lietuvos jūrininkų sąjungos pirmininkas Petras Bekėža, Lietuvos Jūrų Krovos Kompanijų Asociacijos Vykdomasis direktorius Robertas Valantiejus, Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kapitonas Giedrius Premeneckas.
Palaiminimą suteikė Karinių jūrų pajėgų kapelionas Remigijus Monstvilas.
Renginio metu Lietuvos kariuomenės vadas generolas leitenantas Arvydas Pocius pristatė Jaunesniųjų karininkų vadų mokymų galimybes LAJM.
Lydimi mentorių studentai susipažino su akademine bendruomene, katedrų vedėjais, studentų atstovybės nariais.
Dėkojame šventės svečiams ir džiaugiamės, kad LAJM gretas papildė toks šaunus būrys žingeidžių jaunuolių!