Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2020 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2020 m. archyvas

Užsienio dėstytojo C. Popa online paskaita

Nepaisant šiandieninės situacijos, LAJM ir toliaus stengiasi, kad studentams būtų sudarytos sąlygos gilinti žinias su dėstytojais, turinčiais ilgametę patirtį tarptautinėje jūrinėje industrijoje!
Šiais metais, kitaip nei įprastai, charizmatiškasis dr. Catalin Popa dėsto paskaitas Uosto ekonomikos ir vadybos katedros studentams virtualiai! Nepasaint atstumo dėstytojo paskaitos ir toliau išlieka įdomios, įtraukiančios ir produktyvios!
____________________________________

Despite today’s situation, the LMA tries to enable students to deepen their knowledge and cooperate with experts which have years of experience in the international maritime industry!
This year, different then usual, the charismatic dr. Catalin Popa provides lectures to students of the Department of Port Economics and Management remotely! Even the distance learning lectures continue to be interesting, engaging and productive!