Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2020 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2020 m. archyvas

Dėl LAJM Jūrininkų mokymo centro veiklos

Atsižvelgiant į LR Vyriausybės nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimo Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos paskelbimo“ pakeitimo“, informuojame, kad LAJM Jūrininkų mokymo centras nuo spalio 28 d. iki lapkričio 8 d. veiklą vykdo tik nuotoliniu būdu.

Organizuojami kursai nuotoliniu būdu pagal šias mokymo programas:

 • Saugos mokymo visiems jūrininkams kursų programa (JRAB skyrius A-VI/6-1);
 • Jūrininkų, kuriems paskirtos su apsauga susijusios pareigos, kursų mokymo programa (JRAB skyrius A-VI/6-1,2);
 • Laivo apsaugos pareigūno mokymo kursų programa (JRAB skyrius A-VI/5; A-VI/6-1,2);
 • Tarptautinio pavojingų krovinių vežimo mokymo programa (JRAB skyrius B-V/b; B-V/c).

Esant poreikiui, LAJM Jūrininkų mokymo centras turi galimybę kursų teorinę dalį organizuoti nuotoliniu būdu pagal programas, kurios susideda iš teorinės dalies ir praktinių užsiėmimų. Praktiniai užsiėmimai bus vykdomi iškart pasibaigus karantinui, taip bus sutrumpintas kurso lankymo laikas.

Mišrus mokymas siūlomas pagal programas:

 • Tiltelio resursų valdymo mokymo programa (JRAB skyrius A-II/1, A-II/2, A-VIII/2);
 • Mašinų skyriaus resursų valdymo mokymo programa (JRAB skyrius);
 • Radiolokacinė navigacija, radiolokacinis žymėjimas ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimas (JRAB skyrius A-II/1);
 • Radiolokacinė navigacija, radiolokacinis žymėjimas ir automatinio radiolokacinio žymėjimo sistemos (ARPA) panaudojimas, tiltelio valdymas, paieška ir gelbėjimas (JRAB skyrius A-II/2);
 • Globalinės jūrų avarinio ryšio ir saugumo sistemos (GJARSS) bendrosios paskirties radijo ryšio operatorių mokymo programa (JRAB skyrius A-IV/2);
 • Elektroninių jūrlapių parodymo ir informacijos sistemos (ECDIS) panaudojimas (JRAB skyrius A-II/1, A-II/2);
 • Kvalifikacijos kėlimo ir tobulinimo kursai laivų mechanikams (JRAB skyrius A-III/1, A-III/2, A-III/3, A-VIII/2).

Kursų klausytojus kviečiame registruotis el.paštu arba telefonu.
Registracija ir papildoma informacija el.paštu: kursai@lajm.lt arba tel.nr. +37061819890.