Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2020 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2020 m. archyvas

Susitikimas dėl bendradarbiavimo stiprinimo

2020-12-02 į LAJM atvyko Karinių jūrų pajėgų vadas jūrų kpt. Giedrius Premeneckas, mokymo centro viršininkas kmdr. Klaidas Tolys, vadų kursų skyriaus viršininkas kmdr. ltn. Robertas Sniežik.
Vizito tikslas – stiprinti abipusiai reikšmingą bendradarbiavimą ir plėtoti Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus LAJM. Dalykiškoje ir draugiškoje aplinkoje buvo pasidalinta nuomone apie veiklos perspektyvas ir bendradarbiavimo su Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija stiprinimą – kaip pagrindinį tikslą įvardijant didėjantį karininkų poreikį ypač jūrų laivuose, taip pat ir KJP sausumos padaliniuose. Prieita išvados aktyviau informuoti jaunimą ir LKA kariūnus apie karinės jūrinės karjeros galimybes ir tuo pritraukti daugiau studentų į LAJM, JKVM ir KJP.