Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2020 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2020 m. archyvas

LAJM ir partnerių organizuojama stažuotė Ukrainos mokslininkams

Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla kartu su partneriais Université Le Havre Normandie (Le Havre, France), World Maritime University (Malmo, Sweden), Ljubljana University (Portoroz, Slovenia) ir European League of Professional Development (Ukraina) 2020 m. gruodžio 14 d. - 2021 m. sausio 26 d. organizuoja nuotolinius mokymus - Stažuotę Ukrainos mokslininkams.
Pagrindinis tarptautinės antrosios pakopos praktinės stažuotės programos tikslas yra plėtoti Ukrainos aukštųjų mokyklų personalo profesionalų įgūdžius aukštojo mokslo modernizavimui ir inovacijoms transporto srityje pagal Europos aukštojo mokslo erdvės (EHEA) reikalavimus.
Programos tikslai:
1. Kurti Ukraina ir Lietuvos aukštojo mokslo institucijų bendradarbiavimą Europos aukštojo mokslo erdvėje (EHEA);
2. Keistis geriausia didaktinių įgūdžių tobulinimo praktika naudojantis mokymo technikos ir informacinių ir ryšių technologijų naujovėmis;
3. Skatinti ugdyti darbuotojų mokslinių tyrimų įgūdžius, kad būtų didinami mokslo pasiekimais pagrįsti tyrimai;
4. Plėtoti tarptautiškumą ir verslo orientavimą, remiantis mokslinių tyrimų įžvalgomis.

____________________________________________________________

Lithuanian Maritime Academy together with Université Le Havre Normandie (Le Havre, France), World Maritime University (Malmo, Sweden), Ljubljana University (Portoroz, Slovenia) and European League of Professional Development (Ukraina) 2020 December 14 - 2021 January 26 organizes distance learning - Internship for Ukrainian researchers.

The main purpose of the International postgraduate practical internship programme (hereinafter referred to asProgramme) is to develop professionals skills of staff of Ukrainian higher education institutions for upgrading and innovation of higher education in the field of transport in accordance with requirements of European higher education area (EHEA).
The objectives of the programme are the following:
1. To create cooperation of higher education institutions of Ukraina and Lithuania in the European higher education area (EHEA);
2. To exchange of best practice on development of didactical skills using innovations of teaching technics and information communication technologies;
3. To encourage to develop research skills of staff to increase studies based on science achievements;
4. To develop internationalisation and business orientation of the education and commercialisation of the scientific research results.