Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2021 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2021 m. archyvas

V. Karaciejaus fotografijų paroda

Nuo vasario 1 d. Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje eksponuojama Meno kūrėjo Vyto Karaciejaus fotografijų paroda "LDK buvimo ženklai", skirta artėjančiam Vasario 16-osios dienos minėjimui.

Parodoje atsispindi autoriaus improvizacijos LDK temomis:
Lietuvos Didžioji Kunigaikštystė yra ne mitas, ne įspūdinga istorinė legenda, ne tik keli dažniausiai kartojami vardai ir kelios iš mokyklinių vadovėlių galvon įsirėžusios datos, bet tikra istorinė realybė, kad LDK - realiame laike gyvenę stiprūs ir valingi žmonės. Savo garbe ir mūsų ateičiai nuveikę didingus darbus, sukrovę materialinius ir dvasinius turtus, palikę stiprybės, narsumo, orumo ir išdidumo, pagarbos savo žemei ir protėviams ženklus.

Lankantis LAJM, laikantis visų saugumo reikalavimų, kviečiame susipažinti su fotografijų vaizdais.
Paroda demonstruojama Lietuvos aukštojoje jūreivystės mokykloje (I. Kanto g. 7) I aukšte.