Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2021 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2021 m. archyvas

Pasirašyta Erasmus+ Chartija

2020 metų gegužės mėnesį Europos komisijai pateikėme Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos paraišką - Erasmus aukštojo mokslo chartiją -> 2020 metų gruodį mūsų įdirbis buvo įvertintas maksimaliu balu - 100! -> šiandien, 2021 metų kovo 15 dieną, LAJM direktorius pasirašė chartiją, kuria remiantis LAJM įgyvendins tarptautiškumo tikslus iki 2027 metų!
_____________________________________

In May 2020, we submitted to the European Commission the Application form of the Lithuanian Maritime Academy for the Erasmus Higher Education Charter -> In December 2020, our work was evaluated with a maximum score of 100! -> Today, 15th of March, 2021 the director of the LMA signed a Charter, according to which the LMA will implement the goals of internationalization till 2027!