Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2021 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2021 m. archyvas

Projekto BLUE4SEAS organizuojama mokslinė konferencija

Gegužės 21-22 dienomis organizuojamas pirmasis projekto BLUE4SEAS virtualus renginys – tarptautinė mokslinė konferencija SEA-CONF 2021, kurioje pranešimus skaitys LAJM dėstytojai dr Vytautas Dubra, dr. Audronė Žukauskaitė ir Vilma Locaitienė.
Tarptautinės mokslinės konferencijos SEA-CONF 2021 tikslai yra suburti suinteresuotuosius subjektus iš jūrinės industrijos, mokslinių tyrimų ir švietimo sričių bei sudaryti galimybę stiprinti bendradarbiavimą šioje srityje dirbantiems akademikams, mokslininkams ir valdžios institucijoms.

Primename, kad siekiant mokslo tarptautiškumo ir inovacijų integracijos,LAJM kartu su užsienio partneriais nuo 2020 metų plėtoja Erasmus+ programos KA2 Strateginių partnerysčių (angl. Key Action 2: Cooperation for innovation and the exchange of good practices) projektą „Strategic partnership for supporting Blue Growth by enhancing Maritime Higher Education maritime cooperation framework on marine pollution and environment protection field" (BLUE4SEA).
Projekto tikslas: Strateginės partnerystės tarp penkių aukštųjų mokyklų esančių šalyse, besiribojančiose su trimis iš keturių Europos jūrų, sukūrimas. Jungtinės mokslinės studijos, skirtos aplinkosaugos ir jūrinio švietimo ir mokymo proceso efektyvinimui. Jūrų aplinkos apsaugos mokslinių tyrimų ir inovacijų tinklo kūrimas skatinant akademinius mainus, dalijimąsi gerąja patirtimi, vykdant mokslinius tyrimus, siekiant plėtoti juos Europos ir tarptautiniu lygmeniu. Bendradarbiauti jūrų aplinkos apsaugos srityje, siekiant modernizavimo ir internacionalizavimo, skatinti naujoves ir keistis gerąja patirtimi.
Projekto partneriai: Mircea cel Batran jūrų akademija (Rumunija), Piri Reis universitetas (Turkija), Liublianos universitetas (Slovėnija), Nacionalinė jūreivystės mokykla (Prancūzija).
Projekto trukmė: nuo 2020-09-01 iki 2022-08-31
Projekto vertė: 194.930.00 EUR
 
Projekto koordinatorė Rima Mickienė, direktoriaus pavaduotoja akademinei veiklai