Lietuvos aukštoji jūreivystės mokykla LAJM: studijos Klaipėdoje - 2021 m. archyvas

APIE LAJM | NAUJIENOS | 2021 m. archyvas

LAJM jungiasi prie kitų aukštųjų mokyklų vykdant projektą

Lietuvos aukštosios mokyklos susibūrė bendram tikslui - ištirti nuotolinių studijų akademinio sąžiningumo fenomeną.
Nuo 2021 m. rugsėjo 2 LAJM įgyvendins projektą "Akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkiai aukštojo mokslo įstaigose".
Projekto tikslai: Formuoti studentų, kaip kokybinių tyrimų vykdytojų, kompetencijas.Ištirti akademiškai sąžiningų nuotolinių studijų iššūkius aukštosiose mokyklose.

Daugiau informacijos apie projektą rasite čia